MERSİN UNIVERSITY HOSPITAL
Slide background
Corporate

  Ferah Tuncel
users.ozgecmis
:
Department
:
Faculty of Medicine .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane Kampüsü 33110 Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90-324-2410000 .
Internal
:
2655 .
Created
:
2016-01-14 14:42:49 .
Last Modification
:
2019-10-02 11:22:15 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
1989
2000
2013
International - SCI/SCI-Expanded category 1200
2020
9. Çetin, Z.; Tuncel, F.; Erdoğan, D.; Beger, O.; Olgunus, Z. Autopsy findings of an isolated persistent left superior vena cava in an intrauterine dead fetus. SPRINGER SCIENCE AND BUSINESS MEDIA LLC, 2020, 43, 56-63. 400 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s00276-020-02434-6

Publications_007.pdf

8. Tezol, O.; Bozlu, G.; Sagcan, F.; Tuncel Daloglu, F.; Citak, C. Value of neutrophil-to-lymphocyte ratio, monocyte-to-lymphocyte ratio, platelet-to-lymphocyte ratio and red blood cell distribution width in distinguishing between reactive lymphadenopathy and lymphoma in children. AEPRESS, S.R.O., 2020, 121, 287-292. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.4149/BLL_2020_045

Publications_012.pdf

2019
7. ERAS, N.; TUNCEL, F.; ÇOLAK, T.; GÜLER, M.; AKBAŞ, E. The Correlation between IL-1 beta-C31T Gene Polymorphism and Susceptibility to Breast Cancer. JOURNAL OF BREAST CANCER, 2019, 22, 210-218. 800 + 0
10.4048/jbc.2019.22.e27

Publications_009.pdf

2017
6. DİRİCAN, N.; ARMAN KARAKAYA, Y.; Sedat, G.; TUNCEL DALOĞLU, F.; Dirican, A. . THE CLINICAL RESPIRATORY JOURNAL, 2017, 11, 789-796. 0 + 0
10.1111/crj.12417

2015
5. Naldan, , M.; Atalay , C.; Coskun, A.; Karaca, M.; Yener, A.; Dorman , E.; Daloglu , F.; Kursad, H.; Araz , O. The efficacy of spironolactone and surfactant treatment on HMGB1, CRP, IL-1 beta and TNF-alpha levels in acute lung injury. TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, 2015, 23, 538-543. 0 + 5
Publications_002.pdf


Times Cited: 1
2014
4. Araz, O.; Demirci, E.; Yilmazel Ucar, E.; Calik, M.; Karaman, A.; Durur-Subasi, I.; Orsal, E.; Subasi, M.; Daloglu, F.; Akgun, M. Roles of Ki-67, p53, transforming growth factor-β and lysyl oxidase in the metastasis of lung cancer. RESPIROLOGY, 2014, 19, 1034-1039. 0 + 5
http://dx.doi.org/10.1111/resp.12345

Publications_005.pdf


Times Cited: 1
3. Daloglu, F.; Karakaya, Y.; Balta, H.; Altun, E.; Duman, A. Cervical Cytological Screening Results of 8,495 Cases in Turkey - Common Inflammation but Infrequent Epithelial Cell Abnormalities?. ASIAN PACIFIC ORGANIZATION FOR CANCER PREVENTION, 2014, 15, 5127-5131. 0 + 3
http://dx.doi.org/10.7314/APJCP.2014.15.13.5127

Publications_008.pdf

2013
2. DEMİRCİ, E.; TUNCEL DALOĞLU, F.; GÜNDOĞDU, C.; ÇALIK, M.; ŞİPAL, S.; AKGÜN, M. . ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, 2013, 14, 1989-1993. 0 + 0
10.7314/APJCP.2013.14.3.1989

2012
1. salman, S.; Kumbasar, S.; Hacimuftuoglu, A.; Ozturk, B.; Seven, B.; Polat, B.; Gundogdu, C.; Demirci, E.; Yildirim, K.; Akcay, F. The effect of metyrosine/prednisolone combination to oophorectomy-induced osteoporosis. IRAN J REPROD MED , 2012, Vol. 10, 363-372. 0 + 0
Publications_011.pdf

International - Other 65
2019
2. ÖZGÜR GÜNDEŞLİOĞLU, Ö.; KUYUCU, N.; TUNCEL, F.; GÜRSES, İ. . EASTERN JOURNAL OF MEDICINE, 2019, 24, 390-392. 0 + 0
10.5505/ejm.2019.98704

2015
1. ALTUN, E.; ÇALIK, M.; DEMİRCİ, E.; TUNCEL, F. . JOURNAL OF EXPERIMENTAL AND CLINICAL MEDICINE, 2015, 32, 151-157. 65 + 0
10.5835/jecm.omu.32.04.003

International - publications.sections.48 65
2019
2. ÖZCAN KARA, P.; KOÇ, Z.; DAĞ, A.; TUNCEL, F. . NUCL MED REV CENT EAST EUR., 2019, 22, 37-39. 65 + 0
10.5603/NMR.2019.0007.

2015
1. DEMİRCİ, E.; TUNCEL DALOĞLU, F.; ÇALIK, M.; ALTUN, E.; ŞİPAL, S.; BÖREKÇİ, B. . THE EURASIAN JOURNAL OF MEDICINE, 2015, 47, 48-55. 0 + 0
10.5152/eajm.2014.40

National - Covered by ULAKBIM 190
2019
1. TUNCEL, F.; BOZKURT, F.; GÜLSEREN, A.; USTA, Y. The incidence of and relationship between celiac disease and Helicobacter pylori gastritis in childhood. ENDOSKOPI GASTROINTESTINAL, 2019, 27, 1-4. 190 + 0
10.17940/endoskopi.567195

Publications_010.pdf

National - Other 0
2017
1. TUNCEL DALOĞLU, F.; KÖSE, E.; DAĞ, A. IMPORTANCE OF INTRAOPERATIVE CONSULTATION IN BREAST SURGERY AND SENTINEL LYMPH NODE BIOPSY. BALIKESIR MEDICAL JOURNAL, 2017, 1, 99-106. 0 + 0
Publications_001.pdf

International - Full text - Oral 800

4. TUNCEL, F., Red ksı yon Mammoplastı Materyallerı nde Gör len Ġ nsı dental Bulguların Önemı Dört Yıllık Verı ler:. 6TH INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS, 2019-04-26, 2019-04-27, GAZİANTEP, Turkey, . 200

3. TUNCEL, F., Kolon poliplerinin klinikopatolojik özellikleri, stereolojinin tanıya katkısı. 18th InternationalEastern Mediterranean Family Medicine Congress, 2019-04-25, 2019-04-28, ADANA, Turkey, . 200

2. TUNCEL, F.; GÖKALP SATICI, E., Self Muayene Ve Klinik Fizik Muayenenin Meme Kanseri Olgularında Tanı Ve Surveye Etkileri. 18th InternationalEastern Mediterranean Family Medicine Congress, 2019-04-25, 2019-04-28, ADANA, Turkey, . 200

1. TUNCEL, F., Jinekolojık Tümörlerın Tanısında İntraoperatıf Konsültasyonun Yerı 5 Yıllık Deneyım. “Uluslararası Ahi Evran Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi” [1st International Ahi Evran Medical and Health Science Congress (IAMHC)]Kırşehir, 2019, 2019-04-11, 2019-04-14, KIRŞEHİR, Turkey, . 200

International - Abstract - Poster 37

1. BAŞARAN, S.; BALCI, Y.; TUNCEL, F.; ESEN, K., Plöroparankimal Fibroelastozis Tanı ve Takibinde YÇBT’nin Önemi.. Uluslararası katılımlı 40. Radyoloji Kongresi, 2019-11-05, 2019-11-10, antalya, Turkey, . 37

National - Abstract - Oral 50

4. TUNCEL, F., Meme Lezyonlarında Trucut Biyopsi ve Postoperatif Histopatolojik Sonuçların Karşılaştırılması, Tuzaklar ve Çözüm Önerileri. 2.Ulusal Meme Cerrahisi Kongresi, 2019-03-07, 2019-03-09, , Turkey, . 50

3. ERDOĞAN, D.; TUNCEL DALOĞLU, F., Gastrointestinal mukormikozis. 28. ulusal patoloji kongresi, 2018-10-27, 2018-10-30, , Turkey, . 0

2. fulya, k.; DAĞ, A.; BERKEŞOĞLU, M.; TÜRKMENOĞLU, M.; TUNCEL DALOĞLU, F.; KOÇ, Z., Intraduktal palpable olmayan patolojiler için radioguided cerrahi ile eksizyon. 21. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2018-04-11, 2018-04-15, , Turkey, . 0

1. TUNCEL DALOĞLU, F.; KÖSE, E.; DAĞ, A., MEME KANSERİNDE MATERYAL TÜRÜ, İMMÜNOHİSTOKİMYASALPROGNOSTİK PARAMETRELERDE YORUM FARKLILIĞINA NEDEN OLABİLİRMİ?. 27.ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ, 2017-11-15, 2017-11-18, , Turkey, . 0

National - Abstract - Poster 0

11. TUNCEL DALOĞLU, F.; BOZKURT, F., Çocukluk çağında çölyak hastalığı ve helicobacter pylori gastritiningörülme sıklığı ile aralarındaki ilişki. 28.ulusal patoloji kongresi, 2018-10-28, 2018-10-30, , Turkey, . 0

10. GÖKALP SATICI, E.; TUNCEL DALOĞLU, F.; KÖSE, E., ÜÇ FARKLI KOMPONENT İÇEREN MEME TÜMÖRÜ OLGU SUNUMU İLEBİRLİKTE MİKST MEME KARSİNOMLARININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ. 28. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ, 2018-10-27, 2018-10-30, , Turkey, . 0

9. ARSLAN, G.; TUNCEL DALOĞLU, F.; AĞTAŞ, Ö., Yenidoğanda Servikal İmmatür Teratom: Olgu Sunumu. 28. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ, 2018-10-27, 2018-10-30, , Turkey, . 0

8. TUNCEL DALOĞLU, F.; KÖSE, E., Redüksiyon mammoplasti materyallerinde insidental bulgular. 28. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ, 2018-10-27, 2018-10-30, , Turkey, . 0

7. AĞTAŞ, Ö.; TUNCEL DALOĞLU, F., OSTEOKLAST BENZERİ MULTİNÜKLEER DEV HÜCRE İÇEREN MEMEKARSİNOMU. 27. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ, 2017-11-15, 2017-11-18, , Turkey, . 0

6. ergen, p.; TUNCEL DALOĞLU, F.; İSBİR, C., SERUM AFP YÜKSEKLİĞİ GÖSTEREN TESTİSİN JÜVENİL GRANÜLOZAHÜCRELİ TÜMÖRÜ. 27. ulusal patoloji kongresi, 2017-11-15, 2017-11-18, , Turkey, . 0

5. KÖSE, E.; TUNCEL DALOĞLU, F.; KARA, T.; NASİROV, V., MEMENİN PRİMER LENFOMASI VE KARSİNOMU: BİR METAKRON OLGUSUNUMU. 27. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ, 2017-11-15, 2017-11-17, , Turkey, . 0

4. ÇITAK, E.; AK, E.; SAĞCAN, M.; KARAHAN, F.; TUNCEL DALOĞLU, F., Multipl Pilomatriksomalı Bir Olgu Sunumu. 22. Ulusal Kanser Kongresi, 2017-04-19, 2017-04-23, , Turkey, . 0

3. ARMAN KARAKAYA, Y.; YAVUZ, G.; TUNCEL DALOĞLU, F., SPİNDLE SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOM NADİR BİR OLGU. 25. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ, 2015-10-14, 2015-10-17, , Turkey, . 0

2. TUNCEL DALOĞLU, F.; ARMAN KARAKAYA, Y.; BERKEL, A.; BERKEL, E., ALIŞILMADIK KLİNİK PREZENTASYONU İLE SUBAKUT TİROİDİT AĞRISIZ BİR OLGU2Ferah Tuncel Daloğlu 3Yeliz Arman Karakaya 1Ayşe Şerife Berkel. 25. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ, 2015-10-14, 2015-10-17, , Turkey, . 0

1. ARMAN KARAKAYA, Y.; YAVUZ, G.; TUNCEL DALOĞLU, F.; ESİN, O., EKSTRA GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖR İNGUİNAL BÖLGE STERNUM ÜZERİ 2 OLGU. 25. ULUSAL SİTOPATOLOJİ KONGRESİ, 2015-10-14, 2015-10-17, , Turkey, . 0

National - Manager 100

1. Evaluation of Maspin, PD-L1 expression and peritumoral lymphocytic infiltration intensity in breast tumors, BAP, Project Number: 2019-1-AP2-3459, 15946 TL, Manager, Continue... 100

National - Researcher 50

1. Use of Col 6A1, MALAT1 and PD1 expressions as prognostic markers in advanced stage and high Furman nuclear grade renal cell carcinomas and contribution to new treatment approaches, BAP, Project Number: 2017-2-AP3-2425, 19520 TL, Researcher, 2020,Completed. 50

National Journal [Year, Count] 0
1. BALIKESIR MEDICAL JOURNAL , [ 2017 : 1 ] . 0
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Fall PAT201 Pathology College of Icel Health Nursing 2-0-2
Fall PAT201 Pathology College of Icel Health Nursing 2-0-2
Fall PAT201 Pathology College of Icel Health Midwifery 2-0-2