MERSİN UNIVERSITY HOSPITAL
Slide background
Corporate

  Lecturer PhD Seda Türkili
users.ozgecmis
:
Department
:
Faculty of Medicine .
Business Address
:
.
Phone
:
+90-324-2410000 .
Internal
:
21481 .
Created
:
2020-04-22 09:35:21 .
Last Modification
:
2021-04-20 23:15:04 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
1 PSYCHIATRY MERSIN UNIVERSITY 2015
Expertise in Medicine Thesis

1. MENTAL DISORDERS AND RELATED PSYCHOSOCIAL FACTORS IN WOMEN IN THE LAST TRIMESTER OF PREGNANCY, Supervisor: Dr. Ayşe Devrim BAŞTERZİ, Mersin University, Graduate School of Health Sciences, Medical Sciences Department, MERSİN, Turkey, .

Theses_001.pdf

National - Covered by ULAKBIM 200
2021
1. Aslan, E.; Türkili, S. The psychological ımpact of quarantine and ısolation. MERSIN UNIVERSITESI SAGLIK BILIMLERI DERGISI, 2021, 14, 133-145. 200 + 0
http://https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1533728

Publications_001.pdf

International - Chapter(s) in Book 10000
1. Türkili, S. Management of Mental Disorders in Family Medicine and Emergency Department, ISBN: 9786052586310, AKADEMİSYEN, Number of print: 1, Total Printing Number: 40, 14 Page, Turkish, MERSİN, Turkey, 2019. 9500
https://www.akademisyen.com/aile-hekimligi-ve-acil-serviste-ruhsal-bozukluklarin-yonetimi.html
2. Türkili, S. MULTIDISCIPLINARY MANAGEMENT OF BREAST DISEASES, ISBN: 978-625-7679-37-4, AKADEMİSYEN, Number of print: 1, Total Printing Number: 1, 14 Page, Turkish, ANKARA, Turkey, 2020. 250
http://www.akademisyen.com
3. NEBİOĞLU YILDIZ, M.; TÜRKİLİ, S. Anesthesiology and COVID-19, ISBN: 978-625-401-067-5, TÜRKİYE KLİNİKLERİ, Number of print: 1, Total Printing Number: 1, 4 Page, Turkish, MERSİN, Turkey, 2020. 250
International - Full text - Oral 200

1. AKTÜRK, B.; TÜRKİLİ, S., Psikiyatri Servisinde Takip Edilen Non-Diyabetik Hastalarda, Açlık Kan Şekeri, D Vitamini, B12 Vitamini ve Ferritin Düzeylerinin Değerlendirilmesi. 19th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, 2020-09-17, 2020-09-20, Mersin, Turkey, 2020. 200
http://www.daahk.org

International - Abstract - Poster 50

1. AKTÜRK, B.; TÜRKİLİ, S., Şizoafektif Bozukluk Tanılı Bir Hastada Tedavide Deintensifikasyonun Sağladığı Klinik Düzelme: Olgu Sunumu. 19th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, 2020-09-17, 2020-09-20, Mersin, Turkey, 2020. 50
http://www.daahk.org

National - Full text - Oral 100

1. AKTÜRK, B.; KAYA, A.; TÜRKİLİ, S., Bir Üniversite Hastanesi Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Hasta ve Hasta Yakınlarında Bilişsel Davranışçı Terapi Hakkındaki Temel Bilgi Düzeyi ve Tutumun Araştırılması. 2. BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI PSİKOTERAPİLER KONGRESİ, 2020-10-02, 2020-10-04, Mersin, Turkey, 2020. 100
http://bdt.ventae.net/kongre_kitabi.pdf

National - Abstract - Oral 50

1. Türkili, S.; Başterzi, A., Gebeliğin Soon Trimesterindeki Kadınlarda Ruhsal Hastalıklar ve İlişkili Psikososyal Faktörler. 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2015-11-25, 2015-11-29, ANKARA, Turkey, 2015. 50
http://www.turkpsikiyatri.com/DigerDosyalar/51UPK_BILDIRILER_web.pdf

National - Abstract - Poster 50

2. Türkili, S., Erişkin Siklik Kusma Sendromu: Bir Olgu Sunumu. 56. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2020-12-18, 2020-12-20, Mersin, Turkey, 2020. 25
https://upk2020.virtualmagix.com/Lobby/Eposter

1. Türkili, S., Yapay Bozukluk: Bir olgu sunumu. 56. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2020-12-18, 2020-12-20, Mersin, Turkey, 2020. 25
https://upk2020.virtualmagix.com/Lobby/Eposter

National - Abstract - Davetli 0

1. Türkili, S., COVID-19 PANDEMİSİNDE ÖZEL GRUPLARDA ANKSİYETE KAYNAKLARI ve MÜDAHALE YAKLAŞIMLARI. 56. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2020-12-18, 2020-12-20, Mersin, Turkey, 2020. 0
https://www.psikiyatri.org.tr/uploadFiles/132202119434-56-UPK-Konusma-Ozetler_2021.pdf