Slide background
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

Meü

Slide background
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

Meü

Slide background
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

Meü

Slide background
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

Meü

Yazı İşleri


  • Bimer,  İl sağlık müdürlüğü, Halk Sağlık Müdürlük, Sosyal Güvenlik Kurumu, Polis Merkezleri, Rektörlük, Dekanlık, Mahkemeler, kişiler ve çeşitli yerlerden gelen yazıların kurum içi ve kurum dışı yazışmalarını yapmak.
  • Hastanemizde tedavi gören kişilerin tetkik ve tedavi evraklarını hazırlayıp onaylatmak.
  • Kurumumuzda staj yapacak öğrencilerin başvuru formlarının onayını sağlamak.
  • Posta ile dış kuruma veya kişilere teslim edilecek evrakların fotokopi işlemlerini yapmak.
  • Gelen ve giden evrakları dosya kodlarına göre ayırarak dosyalama işlemlerini yapmak.