Slide background
Yazı İşleri

Yazı İşleri


  • Bimer,  İl sağlık müdürlüğü, Halk Sağlık Müdürlük, Sosyal Güvenlik Kurumu, Polis Merkezleri, Rektörlük, Dekanlık, Mahkemeler, kişiler ve çeşitli yerlerden gelen yazıların kurum içi ve kurum dışı yazışmalarını yapmak.
  • Hastanemizde tedavi gören kişilerin tetkik ve tedavi evraklarını hazırlayıp onaylatmak.
  • Kurumumuzda staj yapacak öğrencilerin başvuru formlarının onayını sağlamak.
  • Posta ile dış kuruma veya kişilere teslim edilecek evrakların fotokopi işlemlerini yapmak.
  • Gelen ve giden evrakları dosya kodlarına göre ayırarak dosyalama işlemlerini yapmak.