Slide background
Kalite Yönetimi

Kalite Yönetimi

Genel Görünüm


MEÜ. SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (SAUM)

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

 • Mersin Üniversitesi hastanesi olarak kalite belgesi alma ve buna yönelik hazırlıkların yapılması kararından sonra yapılan bir dizi çalışma sonrası 30.10.2003 tarihinde Türk Standartları Enstitüsün den belge almıştır. Hastanemizde TSE İSO 9001:2015 versiyonuna göre belge yenilenmiştir.
 • Kalite Yönetimi Koordinatörü ve üyeleri Mersin Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği tarafından görevlendirilmiştir. Bölüm/birimlerde çalışmakta olan personelden oluşan üyelerden birinin, herhangi bir nedenle ayrılması halinde yerine yeni üye görevlendirilir.
 • Kalite Yönetimi Koordinatörlüğünün Görevleri;
 • Hastanemizin stratejik planı ve hedefleri ile ilgili, TSE Ve SKS standartları doğrultusunda hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitesinin geliştirilmesi ve kalite düzeyinin arttırılması için yapılacak her türlü çalışmayı yürütmek, Kurum kalite kültürünün yerleşmesi ve sürdürülmesi yönünde çalışmalar yapmak,
 • Hastanemizde yapılacak "iç değerlendirme" çalışmalarını yürütmek ve buna bağlı olarak yılda bir kez yapılmakta olan ‘’dış değerlendirme’’ ve belgelendirme sürecine hazır olmak.
 • Buna göre; Kalite Yönetimi Koordinatörlüğü, Hastanemizde kalite yönetim sisteminin uygulanması, izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi için, tüm bölüm ve birimlerinde uygulanan süreçlerin gözden geçirilmesi ve gerekli iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi ile ilgili çalışmaları yürütmektedir.
 • Kalite Yönetimi Koordinatörlüğü Faaliyetleri;
 • İlgili kanun ve yönetmelikler ile standartlara uygun dökümanları hazırlar, onaylatır ve sürekli olarak gözden geçirir.
 • Kalite yönetim sistemi dokümanlarının ilgili tüm bölüm ve birimlere dağıtımını sağlar ve doküman dağıtımı ile ilgili kayıt sistemini oluşturur.
 • Kalite sistem dokümanlarının güncelliğini takip eder, güncelliğini yitiren dokümanların revizyon takibini yapar.
 • Kalite kayıtlarının ilgili birimlerde, düzenli olarak takibini ve saklanmasını sağlar.
 • Tüm bölüm ve birimlerin hizmetlerini geliştirmeye yönelik ölçme, izleme ve değerlendirme çalışmalarını yürütür.
 • Kalite yönetim sisteminin etkin olarak uygulandığının ve sürdürüldüğünün doğrulanması, gerekli durumlarda iyileştirme çalışmalarının başlatılabilmesi için gereken iç tetkikleri planlar ve gerçekleştirir, tetkik sonuçlarını içeren iç tetkik raporlarını hazırlar.
 • Sunulan hizmetlerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik hastalara ve personele anketler uygulanmasını ve dilek ve şikayetlerle ilgili bildirimlerin değerlendirilmesini takip eder.
 • Sürekli iyileştirme süreci ile ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetlerin takibini sağlar.
 • Kalite sistemi ile ilgili bilgilendirme toplantıları ve yılda en az bir defa Üst Yönetimi Bilgilendirme toplantısı düzenler.
 • KALİTE KOMİSYON ÜYELERİ
 • Prof. Dr. Meltem NASS DUCE Başhekim
 • Doç. Dr. Seyran BOZKURT BABUŞ Başhekim yardımcısı / Kalite Temsilcisi
 • Doç Dr. Mesut TEK Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı
 • Doç. Dr. Kenan Turgut ALP Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı
 • Güven GÜLEÇ Başmüdür
 • Gülümser LAĞAP Başhemşire

 • KALİTE KOORDİNATÖRLÜK ÜYELERİ
 • Yrd. Doç. Dr. Seyran BOZKURT BABUŞ (Yönetim Temsilcisi)
 • Doç Dr. Mesut TEK
 • Doç. Dr. Kenan Turgut ALP
 • Md. Yrd Taner ÇOŞKUN
 • Mustafa PULURLUOĞLU
 • Özgür COŞKUN
 • Bağnu AYDIN
 • Şimal CAN
 • Pınar ALP KİRİK
 • Durdu KAMA SERİN
 • Ecz. Eda MERAN