Slide background
Personel Birimi

Personel Birimi

Personel Birimi

 • İşe başlama, ayrılma, nakil ve istifa işlemlerini yapmak.
 • İlan yoluyla personel alımı için başvuran kişilerin evraklarını teslim almak.
 • Yeni göreve başlayan personele oryantasyon eğitimi vermek.
 • Göreve başlayanların özlük dosyalarını açmak (İstatistik tablosuna işlemek, otomasyon, PBBS ve hizmet alımı personelini ayrıca YÖKSİS programına kayıt yapmak)
 • Personele özlük bilgileri hakkında bilgi vermek.
 • Geçici görevle gelen ve giden personelin işlemlerini ve takibini yapmak.
 • Askerlik terhis işlemlerini ve yazışmalarını yapmak.
 • Emeklilik işlemlerinin hazırlanması ve takibini yapmak.
 • Çeşitli konularda verilen dilekçelerin (Kurumda çalıştığına dair belge isteği, hazırlık okuma, hizmet yılını saydırma vs…) yazışmasının yapılması.
 • Personelin asalet tasdik işlemlerini yapmak.
 • Personelin izinlerini EBYS’den kontrol ederek onaylamak.
 •  Personel izinlerinin ve raporlarının otomasyon sistemine, PBBS’ye ve performans sistemi (MEKBİL)’e girilmesi.
 • Personelin performans işlemleri için her ay aldıkları izin ve raporlarının yeniden düzenlenmesi ve kontrol edilmesi
 • Doğum öncesi, doğum sonrası, ücretsiz izin ve yurtdışı izin işlemlerinin yazışmalarını ve takibini yapmak.
 • Yurt içinde kongreye gidecek personelin yazışmalarını ve takibini yapmak.
 • Tüm personelin ihale, görevlendirme yazışmalarını ve takibini yapmak.
 • Kontrol Teşkilatlarının tüm yazışmaları ve aylık raporlarının hazırlanması
 • SSK ve Emekli Sandığı giriş ve çıkış bildirgelerini hazırlamak.
 • Personelin Kurum Kimlik Kartı çıkarma işlemini yapmak ve takibini yapmak.