Slide background
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

Meü

Slide background
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

Meü

Slide background
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

Meü

Slide background
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

Meü

Personel Birimi

Personel Birimi

 • İşe başlama, ayrılma, nakil ve istifa işlemlerini yapmak.
 • İlan yoluyla personel alımı için başvuran kişilerin evraklarını teslim almak.
 • Yeni göreve başlayan personele oryantasyon eğitimi vermek.
 • Göreve başlayanların özlük dosyalarını açmak (İstatistik tablosuna işlemek, otomasyon, PBBS ve hizmet alımı personelini ayrıca YÖKSİS programına kayıt yapmak)
 • Personele özlük bilgileri hakkında bilgi vermek.
 • Geçici görevle gelen ve giden personelin işlemlerini ve takibini yapmak.
 • Askerlik terhis işlemlerini ve yazışmalarını yapmak.
 • Emeklilik işlemlerinin hazırlanması ve takibini yapmak.
 • Çeşitli konularda verilen dilekçelerin (Kurumda çalıştığına dair belge isteği, hazırlık okuma, hizmet yılını saydırma vs…) yazışmasının yapılması.
 • Personelin asalet tasdik işlemlerini yapmak.
 • Personelin izinlerini EBYS’den kontrol ederek onaylamak.
 •  Personel izinlerinin ve raporlarının otomasyon sistemine, PBBS’ye ve performans sistemi (MEKBİL)’e girilmesi.
 • Personelin performans işlemleri için her ay aldıkları izin ve raporlarının yeniden düzenlenmesi ve kontrol edilmesi
 • Doğum öncesi, doğum sonrası, ücretsiz izin ve yurtdışı izin işlemlerinin yazışmalarını ve takibini yapmak.
 • Yurt içinde kongreye gidecek personelin yazışmalarını ve takibini yapmak.
 • Tüm personelin ihale, görevlendirme yazışmalarını ve takibini yapmak.
 • Kontrol Teşkilatlarının tüm yazışmaları ve aylık raporlarının hazırlanması
 • SSK ve Emekli Sandığı giriş ve çıkış bildirgelerini hazırlamak.
 • Personelin Kurum Kimlik Kartı çıkarma işlemini yapmak ve takibini yapmak.