Slide background
Hemşirelik Hizmetleri

Hemşirelik Hizmetleri


Mersin Üniversitesi Hemşireleri olarak; Bilimsel bir disiplin olan hemşirelik mesleğini bireylerin gereksinimleri doğrultusunda karşılayarak, hemşirelik bakım kalitesinin arttırılmasını hedeflemekteyiz.  Hasta ve çalışan güvenliğinin temel alındığı,  ekip işbirliği ile eğitimde sürekliliği sağlayarak yenilikçi hemşirelik hizmeti sunmak temel prensibimizdir.

Hemşirelik bakım kalitemizi arttırmak ve bilimsel bir hemşirelik bakımı sunabilmek için Başhemşirelik koordinatörlüğünde ‘Hemşirelik Bakım Uygulama Rehberi’, ‘Cihaz Kullanım Rehberi’, ‘Oryantasyon Kitabı’ ve eğitim broşürleri oluşturulmuştur. Hastanemizde T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasyon kursu düzenli aralıklarla devam etmektedir.  

MİSYON

Bütüncül yaklaşım doğrultusunda bakım verdiği bireyin gereksinimlerini mesleki ve etik kurallar çerçevesinde karşılayarak, ekip işbirliği ile çağdaş hemşirelik hizmeti sunmak

VİZYON

Biz Mersin Üniversitesi Hastanesi Hemşireleri; Meslek standartları ve etik ilkeler doğrultusunda, güvenli hasta bakımını temel alarak, çağdaş teknoloji ve bilimin ışığında değişime/gelişime açık hasta haklarının savunucusu olarak en iyi sağlık hizmeti sunmaktır.

YÖNETİCİ HEMŞİRE KADROMU

 • Başhemşire
 •  Başhemşire Yardımcıları
 •  Gözetmen Hemşire
 •  Sorumlu Hemşire

DEĞERLERİMİZ

 •   Hemşirelik bakım kalitesinin arttırılması
 •   Hemşirelik uygulama ve girişimlerinde maliyetin azaltılması
 •   Hizmet sunulan bireylerin güveninin arttırılması
 •   Mesleki yenilik ve gelişmeleri takip etme ve eğitimde sürekliliği sağlama
 •   Hemşirelik hizmetleri yönetiminin geliştirilmesi
 •   Ekip işbirliğinin sağlanması
 •   Kliniklerde çalışanların sürekliliğinin ve kalıcılığın sağlanması

HEMŞİRELİK KALİTE POLİTİKAMIZ

 •   Hemşirelik hizmetlerinden hasta memnuniyetinin artırılması
 •   Bakımın Kalitesinin Sürekli İyileştirilmesi
 •   Hasta ve çalışan güvenliğinin güvence altına alınması
 •   Çalışanların memnuniyetinin ve iş doyumunun arttırılması
 •   Katılımcı bir yönetimin sağlanması

KOMİTE HEMŞİRELERİMİZ

 •   Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
 •   Kan Transfüzyon ve Hemovijilans Hemşiresi
 •   Beslenme Hemşiresi
 •   Eğitim Hemşiresi
 •   Kalite Yönetim Hemşiresi

ÖZEL DAL HEMŞİRELERİMİZ

 •   Organ  ve Doku Nakli Koordinatörü Hemşiresi 
 •   Stoma ve Yara Bakımı Hemşiresi
 •   Diyabet Eğitim Hemşiresi
 •   PUVA (Psoralen Ultraviyole A) Hemşiresi
 •   APPAT Hemşiresi
 •   Algoloji Hemşiresi
 •   Endoskopi Hemşiresi
 •   Aferez Hemşiresi
 •  Nükleer Tıp Hemşiresi

EĞİTİM

Hastanemizde yeni işe başlayan hemşire ve destek personele işe ve çalışacağı birime uyumunu sağlamak amacıyla eğitim komisyonu tarafından “Genel Oryantasyon” eğitimi düzenlenmektedir. Genel  ve  birimlere özel hizmet içi eğitimlerimize istenilen düzeyde davranış değişikliğini sağlama, bilgi düzeyini arttırma ve meslekle ilgili değişimleri takip etmek standartlara amacıyla  düzenli aralıklarla eğitimler yapılmaktadır. Hemşirelerimiz tarafından Hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirmek için oluşturulan eğitim broşürleri hastalarımıza taburculuk esnasında verilmektedir. Ayrıca sağlıkla ilgili özel gün ve haftalarda eğitici, öğretici ve halkımızı bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlerde bulunulmaktadır.