Slide background
Faturalandırma

Faturalandırma


FATURALANDIRMA İŞ TANIMI

  • Hastanemizde ayaktan – yatan – günübirlik olarak tedavileri tamamlanan hastalarımızın sut hükümleri çerçevesinde her türlü tetkik, ilaç, sarf malzeme, girişim ve ameliyatlarının kontrolünü yapmak. Gerekli evrakları  (Epikriz, Ameliyat notu, Order, Tetkik ve Tahlil Sonuçları) temin etmek.
  • Adli vaka, iş Kazası, trafik kazası ve kurum sevkli hastaların gerekli tutanaklarının ve resmi belgelerinin temini ve gss takip kontrolünü yapmak.
  • Fatura eki belgelerinin sağlık uygulama tebliği (Sut) esasları doğrultusunda incelenerek medula sisteminde ödeme sorgusunun yapılmasını sağlamak ve enteraktif fatura sürecini tamamlamak.
  • Yurtdışı sigortalılar, resmi kurumlar (Bankalar, Askeriye, Hükümlüler, Maluliyet, Suriye Vb.) Protokol anlaşmalı kurumlar ve kuruluşlara manüel fatura kesmek ve kesilen fatura ve eklerini ilgili kurumlara göndermek.
  • Adana sosyal güvenlik il müdürlüğü tarafından incelenen dönem faturalarının kesintileri için ön hazırlık çalışması yapılarak mutabakata katılmak, yapılan mutabakat sonucu kesintileri minimum seviyeye düşürmek.

  • Sut hükümleri ile fatura inceleme usul ve esaslarında mevzuatla ilgili yapılan değişiklikleri ve yenilikleri takip etmek, hastane otomasyonundaki ilgili güncellemeyi yaptırmak ve güncellenen bilgileri ilgili personele aktarmak.