Slide background
Hizmetler

Hizmetler


Hizmetler

Tıbbi Mikrobiyoloji laboratuvarında hastalık yapan enfeksiyon etkenlerinin tanısına yönelik testler yapılmaktadır. Laboratuvarımızda; bakteri, mantar, tüberküloz kültürü, antimikrobiyal duyarlılık testleri, klinik materyallerden direkt mikroskopik incelemeler, parazit incelemesi, hasta serumundan çeşitli seroloji ve allerji testleri ile moleküler tabanlı tanısal testler yapılmaktadır.