Slide background
Genel Bilgi

Genel Bilgi


Genel Bilgiler     

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Tıbbi Mikrobiyoloji laboratuvarında, 4 profesör ve 1 doçent olmak üzere 5 öğretim üyesi, 2 uzman, 3 adet tıpta uzmanlık öğrencisi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı 4 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 14 akademik personel ve 3 biyolog, 7 sağlık teknisyeni ve 2 idari personeli ile  eğitim, araştırma ve rutin laboratuvar hizmetlerini sürdürmektedir.