Slide background
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Dersi

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı


Son İki Yılda Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2016
5. Arikoglu, T.; Akyilmaz, E.; Yildirim, D.; Batmaz, S.; Ulger, S.; Aslan, G.; Kuyucu, S. The relation of innate and adaptive immunity with viral-induced acute asthma attacks: Focusing on IP-10 and cathelicidin. ELSEVIER BV, 2016, 0-0.
http://dx.doi.org/10.1016/j.aller.2016.07.003
4. Altindis, M.; Dal, T.; Akyar, I.; Karatuna, O.; Gokahmetoglu, S.; Tezcan ulger, S.; Kulah, C.; Uzun, B.; şener, A. Six-year distribution pattern of hepatitis C virus in Turkey: a multicentre study. BIOTECHNOLOGY & BIOTECHNOLOGICAL EQUIPMENT , 2016, 30, 335-340.
http://dx.doi.org/10.1080/13102818.2015.1093430
3. Coban, A.; Akbal, A.; Bicmen, C.; Albay, A.; Sig, A.; Uzun, M.; Selale, D.; Ozkutuk, N.; Surucuoglu, S. Multicenter evaluation of crystal violet decolorization assay (CVDA) for rapid detection of isoniazid and rifampicin resistance in Mycobacterium tuberculosis. SPRINGER NATURE, 2016, 6, 39050-39050.
http://dx.doi.org/10.1038/srep39050
2. Direkel, .; Karaman, .; Tezcan, S.; Utku, S.; Aslan, G.; Uysal, M.; şahin, M.; Delialioğlu, N.; ülger, M. Hidrazon yapısındaki on farklı bileşiğin antileishmanial aktivitesinin araştırılması. . KAFKAS UNIV VET FAK DERG , 2016, 22, 519-524.
1. Direkel, .; çopur çiçek , A.; Karagöz, A.; Aydoğan ejder , N.; Oktay, E.; Delialioğlu, N.; özgümüş, O.; Durmaz, R. Bir Üniversite Hastanesinde İzole Edilen Çok İlaca Dirençli Acinetobacter baumannii İzolatlarının Antimikrobiyal Duyarlılığı ve Moleküler Karakterizasyonu. . MIKROBIYOL BUL , 2016, 50, 522-534.