Slide background
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Dersi

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı


Son İki Yılda Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017
5. Arikoglu, T.; Akyilmaz, E.; Yildirim, D.; Batmaz, B.; Ulger, S.; Aslan, G.; Kuyucu, S. The relation of innate and adaptive immunity with viral-induced acute asthma attacks: Focusing on IP-10 and cathelicidin. ELSEVIER BV, 2017, 45, 160-168.
http://dx.doi.org/10.1016/j.aller.2016.07.003
4. Yıldız, S.; şimşek, H.; çöplü, N.; Gülay, Z.; , U. Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Sistemi (UAMDSS) Dış Kalite Değerlendirme Çalışmaları: 2011-2016. MIKROBIYOLOJI BÜLTENI, 2017, 51, 247-259.
3. Sarı , A.; Süzük, S.; Karatuna, O.; öğünç, D.; Karakoç, A.; çizmeci , Z.; Alışkan, H.; Cömert, F.; Bakıcı, M. Ülkemizde Klinik Enterobacteriaceae İzolatlarında Plazmit Aracılı Kolistin Direnç Genlerini (mcr-1 ve mcr-2) Araştıran Çok Merkezli Çalışmaya Ait Sonuçlar . MIKROBIYOLOJI BÜLTENI, 2017, 51, 299-303.
2. Miroğlu, E.; çıtak, E.; Kuyucu, N.; Aslan, G. Diagnostic accuracy of the LightCycler® SeptiFast assay in the childhood febrile neutropenia. MIKROBIYOLOJI BÜLTENI, 2017, 51, 317-328.
1. Burmaoglu, S.; Algul, O.; Gobek, A.; Aktas anil, D.; Ulger, M.; Erturk, B.; Kaplan, E.; Dogen, A.; Aslan, G. Design of potent fluoro-substituted chalcones as antimicrobial agents. INFORMA UK LIMITED, 2017, 32, 490-495.
http://dx.doi.org/10.1080/14756366.2016.1265517