Slide background
Hizmetler

Hizmetler

RUTİN ANALİZLER

Anabilim Dalımızın Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesinde  bulunan laboratuarlarında 280 farklı test ve yılda yaklaşık 3 milyon analiz yapılabilmektedir.

 

Atomik Absorbsiyon Spektrofotometresi:

Bakır, Çinko.

 

Akım Sitometrisi:

CD10,CD117, CD13, CD14, CD15, CD16, C19, CD2, CD22, CD25, CD3, CD30, CD33, CD34, CD38, CD4, CD40, CD41a, CD45, CD5, CD56, CD61, CD69, CD7, CD79a, CD8, CD9, Glikoforin A, G1, G2a, HLA B27, HLA-DR, IgM-FITC, Kappa (hücre içi), Kappa(hücre yüzeyi), Lambda (hücre içi), Lamda (hücre yüzeyi), Miyeloperoksidaz (hücre içi), TdT.Anemi Paneli:

Doymamış Demir Bağlama Kapasitesi, Ferritin, Serum Demiri, Total Demir Bağlama Kapasitesi, SDBK. 

Asit-Baz-Elektrolit:

Fosfor, Kalsiyum, Klor, Laktat, Magnezyum, Potasyum, Sodyum.

 Beyin-Omurilik-Sıvısı:

Albumin(BOS), Glukoz(BOS), Klor(BOS), LD(BOS), Potasyum(BOS), Sodyum(BOS), Total Protein(BOS).Diğer Hormon Testleri:

ACTH, Beta-2 Mİkroglobulin,C-peptit, DHEA-S, Digoksin,  HCG, GH, IGF-1,  İnsülin, Kortizol, Makroprolaktin, PAPP-A, Serbest Beta HCG,  Tiroglobulin, Troponin, Pro-BNP, İkili Test, Üçlü Test.Diğer Testler:

 

Alfa-1 Asit Glikoprotein, Amonyak, Direkt Bilirubin, Eritrosit İçi Folik Asit, İndirekt Bilirubin, Kolinesteraz, Miyoglobin, Total Bilirubin.

 Elektroforez:

 

Protein Elektroforezi: Albumin, Alfa-1, Alfa-2, Beta, Gama.

 Enzimler:

ALP, ALT, Amilaz, AST, GGT, CK, LD, Lipaz.Gaita Tetkikleri:

Dışkıda hHB (monoklonal), Gaitada Sindirim Analizi, Karbonhidrat, Lipit, Redüktan Madde.Hematolojik Testler:

Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı (APTT), APC-r, Baso, Baso%, D-Dimer, EO, EO%, Eritrosit yapısı, Faktör 9, Faktör 5, Faktör 8, Fibrinojen, G6PD, Hct, Hematokrit, Hemoglobin, Hemoglobin Kromatografisi, Hemogram (20 parametre), Hgb, Hpc, Kanama Zamanı, Kemik İliği Yayması, Lymph, Lymph%, MCH, MCHC, MCV, Mono, Mono%, MPV, Neut, Neut%, Oraklaşma Testi, Osmotik Frajilite, PDW, Periferik Yayma, Pıhtılaşma Zamanı, P-LCR, Plt, Protein-C, Protein-S, Protrombin Zamanı (PT), PT%, PT INR, PT sn, RBC, RDW, Ret, Ret%, Retikülosit, Sedimentasyon, WBC. 

HLA Tiplendirme:

HLA A, HLA B, HLA C, HLA DQ, HLA DRHPLC:

ADP, AMP, ATP, Adrenalin (idrar), Dopamin (idrar), HbA1c (HPLC), Homosistein, MDA, Noradrenalin (idrar), Redükte Glutatyon, Vit A, Vit C, Vit D3, Vit E, VMA, 5HİAA.İlaç Düzeyleri:

Ethanol, Fenitoin, Fenobarbital, Karbemezapin, Lityum,  Teofilin, Valporik Asit. 

 

Kan Gazları:

 A, a/A, AaDO2, An.Gap, Bar.Bas, BB, Be-b, Beb-ecf, cHCO3st, FIO2, Glu, Hb, HCO3, Hematokrit(Hct), Kalsiyum(Ca++), Kan Gazları, Klor, Lac, Mg++, nCa, Osm, O2Ct, O2Sat, PCO2, pH, Potasyum, PO2, RI, Sbc, Sodyum, SO2%, TCO2.Lipidemi Testleri: 

 HDL Kolesterol, LDL Kolesterol, Total Kolesterol, Trigliserid, VLDL Kolesterol.

OGTT: 

 Açlık Kan Glukozu, Glukoz Tolerans Testi, 1.Saat Serum Glukozu, 2.Saat Serum Glukozu, 3.Saat Serum Glukozu.Oksidan- Antioksidan Testler: 

 Glutatyon Peroksidaz, Katalaz aktivitesi, MDA, Nitrit/Nitrat, SOD Aktivitesi, Total Antioksidan Aktivite.Perikardial Sıvı: 

 Albumin, Glukoz, Klor, LD, Potasyum, Sodyum, Total Protein.Peritoneal Sıvı: 

 Albumin, Glukoz, Klor, LD, Potasyum, Sodyum, Total Protein, Dansite, pH.Plevral Sıvı:

Albumin, Glukoz, Klor, LD, Potasyum, Sodyum, Total Protein.Proteinler:

Albumin, Alfa-1-Antitripsin, Antitrombin III Aktivitesi (AT III), ASO, CK-MB (Mass), CRP, Globulin, Haptoglobin, Hemoglobin A1c, Mikro CRP, RF, Seruloplazmin, Total Protein, Transferin.Seks Hormonları:

Östradiol, FSH, LH, Östriol, Progesteron, Prolaktin, Serbest Testesteron, Total Testesteron.Sinovial Sıvı:

Albumin, Glukoz, Klor, LD, Potasyum, Sodyum, Total Protein. 

Spot İdrar:

Alfa-1 Mikroglobulin, Amilaz, Bakteri, Bilirubin, Dansite, Epitel hücresi, Fosfor, Hacim, İdrar Mikroskopisi, İdrar Tetkiki (Strip ile), İdrar Tetkiki (Tam otomatik idrar biyokimyası ve mikroskopisi), Kalsiyum, Keton, Klor, Kreatinin, Kristal, Lökosit, Magnezyum, Mikroalbuminüri, Nitrit, OB/Hb, Oksalat, ph, Potasyum, Protein, RBC, Reaksiyon, Redüktan Madde, Sodyum, SRC, Üre, Ürik Asit, Ürobilinojen, VMA, WBC, YLC, 17-Ketosteroid, 5-HİAA.Taş Analizi:

Amonyum. Boyut, Fosfat, Kalsiyum, Karbonat, Magnezyum, Oksalat, Renk, Sayı, Sistin, Ürik Asit.Temel Biyokimya:

Glukoz (50gr), Kreatinin, Tokluk Kan Glukozu, Üre, Ürik Asit.Tiroid Fonksiyon Testleri:

Serbest T3, Serbest T4,  TSH.Tümör Belirteçleri:

Alfafetoprotein, Ca 125, Ca 15.3, Ca 19.9, Beta HCG, CEA, PTH, Serbest PSA, Total PSA.Vitaminler:

Folik Asit, Vitamin B12, Vitamin D324 Saatlik İdrar Testleri:

Amilaz, Fosfor, Hacim, HVA, Kalsiyum, Klor, Kreatinin, Magnezyum, Metanefrin, Mikroalbumin, Normetanefrin, Oksalat, Potasyum, Protein, Serbest Kortizol, Sitrat, Sodyum, Üre, Ürik Asit, VMA, 17-Ketosteroit, 5-HİAA.