Slide background
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

Tıbbi Biyokimya Anabilim DalıSon İki Yılda Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2016
6. Gucluturk, M.; Unal, Z.; ısmi, O.; Cimen, M.; Unal, M. The Role of Oxidative Stress and Inflammatory Mediators in Benign Paroxysmal Positional Vertigo. AVES PUBLISHING CO., 2016, 12, 101-105.
http://dx.doi.org/10.5152/iao.2015.1412
5. Demirel, C.; Kilciksiz, S.; Gurgul, S.; Erdal, N.; Yigit, S.; Tamer, L.; Ayaz, L. Inhibition of Radiation-Induced Oxidative Damage in the Lung Tissue: May Acetylsalicylic Acid Have a Positive Role?. SPRINGER NATURE, 2016, 39, 158-165.
http://dx.doi.org/10.1007/s10753-015-0234-x
4. Sozutek, A.; Colak, T.; Cetinkunar, S.; Reyhan, E.; ırkorucu, O.; Polat, G.; Cennet, A. The Effect of Platelet-Rich-Plasma on the Healing of Left Colonic Anastomosis in a Rat Model of Intra-Abdominal Sepsis. INFORMA HEALTHCARE, 2016, 29, 294-301.
http://dx.doi.org/10.3109/08941939.2015.1111473
3. Fidancı, .; Ayaz, L.; Gorur, A.; Yildirim yaroglu, H.; Akbayir, S.; Dogruer unal, N.; Bulut, B.; Tursen, U.; Tamer, L. microRNA profiling for early detection of nonmelanoma skin cancer. WILEY-BLACKWELL, 2016, 41, 346-351.
http://dx.doi.org/10.1111/ced.12736
2. Tamer, L. Hematolojik hastalıkların tanı ve tedavisinde miRNA'ların yeri. TÜRK BIYOKIMYA DERGISI, 2016, 41, 36-36.
1. Fidancı, . Mersin ilindeki talasemi gen mutasyonlarının dağılımı. TÜRK BIYOKIMYA DERGISI, 2016, 41, 72-72.