Slide background
Adli Tıp Anabilim Dalı

Adli Tıp Anabilim Dalı


Son İki Yılda Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2016
3. Dokgöz, H.; Yılmaz, M.; Türkmen, N.; özer, E.; Sungur, M.; Yılmaz, R. Opinions of Turkish Forensic Medicine Specialists about Concept of Death in Turkey. WEST INDIAN MEDICAL JOURNAL, 2016, 65, 1-19.
http://dx.doi.org/10.7727/wimj.2015.359
2. Kar, H.; Dokgöz, H.; Gamsız bilgin, N.; Albayrak, B.; Kaya, T. lazer epilasyona bağlı cilt lezyonlarının malpraktis açısından değerlendirilmesi. ADLI TIP BÜLTENI, 2016, 21, 153-158.
Publications_001.pdf
1. özdemir, .; Asil, H.; Saka, T.; üzün, .; Kar, H. Deaths During Sport and Recreational Activities in Istanbul. STUDIES ON ETHNO-MEDICINE, 2016, 10, 351-356.
http://krepublishers.com/02-Journals/S-EM/EM-10-0-000-16-Web/S-EM-10-3-16-Abst-PDF/S-EM-10-3-351-16-408-Asil-H/S-EM-10-3-351-16-408-Asil-H-Tx[10].pdf