Slide background
Hizmetler

Hizmetler


Laboratuvarımızda Verilen  Hizmetler :

Rutin Histopatolojik inceleme (Biyopsi, Doku ve Organ incelemesi).

Sitopatolojik inceleme (Vücut sıvıları, PAP smear, İğne aspirasyonları, Hücre blokları).

İntraoperatif  konsültasyon (Frozen section).

Otopsi (Bebek, Fetus).

Histokimyasal inceleme (PAS, D-PAS, Acid Fast, Alcian Blue, Congo-Red, Elastic Von Gieson, Giemsa, Trichrome, Prusya Mavisi, Mucicarmine, Reticulin, Crystal Violet, PAMS, Methenamine Silver, vb)

İmmünohistokimyasal inceleme (Yaklaşık 100 farklı antikor çalışılmaktadır)

İmmünofloresan inceleme (IgG, IgA, IgM, C1q, C3c, C4d, Fibrin, Kappa, Lambda vb)