Slide background
Genel Bilgi

Genel Bilgi

 

Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı 1998’de kurulmuştur. Patoloji Laboratuvarı 14 Mart 1999 tarihinde Tıp Fakültesi Hastanesinin açılmasıyla birlikte rutin hizmete girmiştir.  

Patoloji Laboratuvarı, Mersin Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi -1. Katta yer almaktadır. Laboratuvarımız rutin parafin takip, özel histokimya, immünofloresans/immünohistokimya, moleküler patoloji laboratuvarlarını, makroskopi ve mikroskopi odalarını, preparat – blok arşivini, kütüphane ve toplantı odasını içermektedir. 

Bölümümüzde vakaların incelenmesine olanak sağlayan bir adet beş başlı ve altı adet çift başlı binoküler eğitim mikroskobu, bir adet immünofloresan donanımlı mikroskop, altı adet asistan eğitim mikroskobu bulunmaktadır. Bu mikroskoplardan birinde görüntü almaya yarayan fotoğraf makinesi ve dördünde basit polarizasyon donanımı vardır. Mikroskopların hepsinin yanında değerlendirme esnasında hastaların laboratuvar ve görüntüleme bilgileri ile gereksinim duyulan diğer medikal bilgilerine hemen ulaşmak için bilgisayarlar mevcut olup, raporlamada hastane yönetim yazılım programı kullanılmaktadır.

Patoloji Laboratuvarında poliklinik veya ameliyathane şartlarında hastalardan alınan sitoloji (Vücut sıvıları ve sürüntü örnekleri), biyopsi ve ameliyat materyallerinin mikroskobik incelemeleri yapılmakta ve mevcut hastalığa ait tanılar verilmektedir.

Hasta ameliyat edilirken yapılacak ameliyatın şekline karar verilmesi amacıyla ameliyat sırasında cerrah tarafından gönderilen doku örnekleri dondurulduktan sonra kesit alınarak mikroskobik olarak incelenmekte ve ameliyatı yapan cerrahi ekibe hızlı şekilde bilgi verilmektedir. (Frozen-section)

Gebelik, doğum sonrası, erken bebeklik veya çocukluk döneminde (Prenatal veya Perinatal dönem) herhangi bir nedenle (Adli vakalar haricinde) kaybedilen bebek veya çocukların tanısal amaçlı otopsi çalışmaları yapılmaktadır.

Laboratuarımızda yılda yaklaşık 12.000 cerrahi biyopsi ve 5.000 sitolojik örnek incelenmekte, 500 adet frozen işlemi gerçekleşmektedir.