Slide background
Genel Bilgi

Genel Bilgi

Mersin Üniversitesi Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Koroner kalp hastalığı

Kalbimizi besleyen damarların kireçlenmesi sonucu daralması veya tıkanması ile ortaya çıkan hastalık tablosudur. Kalbimizi solda 2 sağda 1 olmak üzere besleyen 3 ana damar vardır. Bu damarlarda veya yan dallarında oluşan kireçlenme kendini göğüs ağrısı veya kalp krizi ile belli eder. Bazen elde veya boyunda oluşan ağrı, yemeklerden sonra oluşan hafif terleme , göğüs alt bölümünde yanma ile hastalık kendini gösterebilir. Ancak tipik olan belirti eforla gelen, göğsün tam üzerinde oluşan baskı yapıcı bir ağrıdır. Dinlenmekle geçer. Özellikle yetişenlerde aksi ispat edilinceye kadar göğüs ağrısının kalple ilgili olabileceği düşünülmeli , gerekli tetkikler yapıldıktan sonra karar verilmelidir (Şekil 1).

Şekil 1:

Kimlerde  koroner arter hastalığı daha sık görülmektedir?

1- İleri yaşta olan kişiler: 40 yaş ve üzeri, günümüzde gençlerde de koroner arter hastalığı sıklıkla görülmektedir.

2- Ailesinde yani birincil derecede akrabalarında koroner arter hastalığı olanlar (anne, baba, kardeşler, dayı, teyze gibi)

3- Sigara içenler ( azı veya fazlası yoktur, içtiğiniz kadar zarar verir)

4-  Şeker hastalığı kontrol altında olmayanlar

5- Kan yağları özellikle total ve kötü huylu kolesterolü yüksek olanlar

6- Kan basıncı normal sınırların üstünde olanlar ( yetişkinlerde kan basıncı 120/80 mm/Hg olmalıdır.)

7-  Düzenli spor yapmayanlar.Koroner arter hastalığı tanısı aldıktan sonra

1)    Sadece ilaçla

2)    Stent ve ilaçla

3)    Bypass cerrahisi ve ilaçla tedavi olabilirsiniz.

Stent veya cerrahi kararı size bildirildiğinde mutlaka kardiyolog ve kalp cerrahları tarafından alınan konsey kararını isteyiniz.

Doğru tanı , doğru tedavi çok önemlidir. Bazı hastalarda stent bazı hastalarda bypass cerrahisi çok daha yararlıdır.

Koroner Bypass Operasyonu Nedir Hastanemizde Nasıl Yapılmaktadır ?

Koroner bypass operasyonlarında kalp de mevcut 3 ana damar ve yan dallarına bypass işlemi gerçekleştirilmektedir. Ameliyat açık kalp ameliyatı olarak nitelendirilen akciğer kalp makinesi kullanılarak veya çalışan kalp de yapılabilir. Ameliyat süresi işlem uygulanacak damarların sayısına ve ek girişimlere göre 2.5-3 saat arasında değişmektedir. Ameliyat sonrası tüm hastalar ameliyathane ile bağlantılı olan modern yoğun bakımımıza alınır ve kalp fonksiyonları ve hastanın genel durumu tamamen normal düzeyler gelene kadar ortalama  3-6 saat uyutulur. Hastanın verileri düzeltikten  sonra hasta solunum destek cihazından ayrılır. Ameliyat sonrası hastalar ortalama beş gün içinde kendi ihtiyaçlarını karşılayabilirler, 2-3 hafta içinde genellikle  refakat ihtiyaçları ortadan kalkar. Koroner bypass ameliyatlarında hastanın göğüs (meme damarı) ve kol damarı (radial arter) ve bacak damarı kullanılmaktadır (Şekil 2). Mersin Üniversitesi  Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü’nde koroner bypass ameliyatlarında ölüm oranı dünya standartlarının kabul edildiği sınırlardadır bu risk hastalara Avrupa ve Amerikan risk analiz raporları doğrultusunda bilgi verilerek anlatılır.  Modern dünyanın kabul ettiği standarlarda yeni olarak inşa edilmiş hastanemizde enfeksiyon görülme oranı Türkiye ve Dünya standardının altındadır. 

Şekil 2

Kalp kapak hastalıkları

Kalbimizde solda 2 sağda 2 olmak üzere toplam 4 adet kalp kapağı vardır. Bu kapaklar çocukluk döneminde geçirilen romatizmal ateş, veya doğuştan kalp kapaklarında var olan bir problem ilerde karşınıza özelikle aort veya mitral kapağınızda darlık veya yetmezlikle karşınıza çıkabilir.