Slide background
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı


Son İki Yılda Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2016
1. Sucu , N.; Karaca, M.; Aytaçoğlu, B.; özeren, M.; akın, R. Kırmızı hücre dağılım genişliğinin karotis endarterektomi hastalarında belirleyici rolü. TURK GOGUS KALP DAMAR, 2016, 24, 468-472.
Publications_001.pdf