Slide background
Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Slide background
Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Slide background
Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

  Prof. Dr. Nuran Delialioğlu
Özgeçmiş
:
Birim
:
Tıp Fakültesi / Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane Kampüsü 33110 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-- .
URL
:
.
VCARD
:
Oluşturma
:
2015-06-10 10:28:47 .
Düzenleme
:
2018-02-27 11:11:31 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1989
TIPTA UZMANLIK MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1997
Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
YARDIMCI DOÇENT MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1998-10-09 - 2006-03-13
DOÇENT DOKTOR MERSİN ÜNİVERİSTESİ 2006-03-13 - 2012-12-26
PROFESÖR DOKTOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2012-12-26 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
MERKEZ DANIŞMA KURULU ÜYESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 2008-02-29 - 2011-02-28
Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 9250
2017
19. Yıldız, S.; şimşek, H.; çöplü, N.; Gülay, Z.; , U. Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Sistemi (UAMDSS) Dış Kalite Değerlendirme Çalışmaları: 2011-2016. MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ, 2017, 51, 247-259. 0 + 0
18. Sarı , A.; Süzük, S.; Karatuna, O.; öğünç, D.; Karakoç, A.; çizmeci , Z.; Alışkan, H.; Cömert, F.; Bakıcı, M.; Akpolat, N. Ülkemizde Klinik Enterobacteriaceae İzolatlarında Plazmit Aracılı Kolistin Direnç Genlerini (mcr-1 ve mcr-2) Araştıran Çok Merkezli Çalışmaya Ait Sonuçlar . MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ, 2017, 51, 299-303. 0 + 0
2016
17. Coban, A.; Akbal, A.; Bicmen, C.; Albay, A.; Sig, A.; Uzun, M.; Selale, D.; Ozkutuk, N.; Surucuoglu, S.; Albayrak, N. Multicenter evaluation of crystal violet decolorization assay (CVDA) for rapid detection of isoniazid and rifampicin resistance in Mycobacterium tuberculosis. SCİ REP., 2016, 6, 39050-39050. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.1038/srep39050

16. Direkel, .; Karaman, .; Tezcan, S.; Utku, S.; Aslan, G.; Uysal, M.; şahin, M.; Delialioğlu, N.; ülger, M.; Emekdaş, G. Hidrazon yapısındaki on farklı bileşiğin antileishmanial aktivitesinin araştırılması. . KAFKAS UNİV VET FAK DERG , 2016, 22, 519-524. 100 + 0
15. Direkel, .; çopur çiçek , A.; Karagöz, A.; Aydoğan ejder , N.; Oktay, E.; Delialioğlu, N.; özgümüş, O.; Durmaz, R. Bir Üniversite Hastanesinde İzole Edilen Çok İlaca Dirençli Acinetobacter baumannii İzolatlarının Antimikrobiyal Duyarlılığı ve Moleküler Karakterizasyonu. . MİKROBİYOL BUL , 2016, 50, 522-534. 250 + 0
2015
14. Tezcan, S.; Ulger, M.; Ucbilek, E.; Aslan, G.; Serin, M.; Sezgin, O.; Delialioglu, N.; Altintas, E.; Helvaci, I.; Emekdas, G. Characterization of Basal Core Promoter/Precore Gene Mutations in Chronically Infected Patients with Hepatitis B Virus Genotype D in Mersin Province, Turkey. MIKROBIYOLOJI BULTENI, 2015, 49, 377-392. 100 + 0
2012
13. Aslan, G.; Tezcan, S.; Delialioglu, N.; Aydin, F.; Kuyucu, N.; Emekdas, G. Evaluation of Penicillin-Binding Protein Genotypes in Penicillin Susceptible and Resistant Streptococcus pneumoniae Isolates. MIKROBIYOLOJI BULTENI, 2012, 46, 190-201. 650 + 5

Alıntılanma Sayısı: 1
2010
12. Delialioglu, N.; Otag, F.; Ocal, N.; Aslan, G.; Emekdas, G. INVESTIGATION OF AFLATOXIN M-1 LEVELS IN RAW AND MARKET MILKS IN MERSIN PROVINCE, TURKEY. MIKROBIYOLOJI BULTENI, 2010, 44, 87-91. 900 + 20

Alıntılanma Sayısı: 4
11. Ozdemir, S.; Delialioglu, N.; Emekdas, G. INVESTIGATION OF ROTAVIRUS, ADENOVIRUS AND ASTROVIRUS FREQUENCIES IN CHILDREN WITH ACUTE GASTROENTERITIS AND EVALUATION OF EPIDEMIOLOGICAL FEATURES. MIKROBIYOLOJI BULTENI, 2010, 44, 571-578. 1000 + 30

Alıntılanma Sayısı: 6
2009
10. Basterzi, A.; Yazici, K.; Aslan, E.; Delialioglu, N.; Tasdelen, B.; Acar, S.; Yazici, A. Effects of fluoxetine and venlafaxine on serum brain derived neurotrophic factor levels in depressed patients. PROGRESS IN NEURO-PSYCHOPHARMACOLOGY & BIOLOGICAL PSYCHIATRY, 2009, 33, 281-285. 500 + 165
https://dx.doi.org/10.1016/j.pnpbp.2008.11.016


Alıntılanma Sayısı: 33
9. Tezcan, S.; Delialioglu, N.; Serin, M.; Aslan, G.; Tiftik, N.; Emekdas, G. Prevalence of SEN virus genotype-D and genotype-H among haemodialysed patients. TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, 2009, 39, 397-403. 750 + 0
https://dx.doi.org/10.3906/sag-0709-32

2008
8. Vayisoglu, Y.; Ozcan, C.; Polat, A.; Delialioglu, N.; Gorur, K. Does Helicobacter pylori play a role in the development of chronic adenotonsillitis?. INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY, 2008, 72, 1497-1501. 600 + 55
https://dx.doi.org/10.1016/j.ijporl.2008.06.018


Alıntılanma Sayısı: 11
2007
7. Tumkaya, M.; Atis, S.; Ozge, C.; Delialioglu, N.; Polat, G.; Kanik, A. Relationship between airway colonization, inflammation and exacerbation frequency in COPD. RESPIRATORY MEDICINE, 2007, 101, 729-737. 550 + 130
https://dx.doi.org/10.1016/j.rmed.2006.08.020


Alıntılanma Sayısı: 26
6. Ozturk, C.; Oezge, A.; Yalm, O.; Yilmaz, I.; Delialioglu, N.; Yildiz, C.; Tesdelen, B.; Kudiaki, C. The diagnostic role of serum inflammatory and soluble proteins on dementia subtypes: Correlation with cognitive and functional decline. BEHAVIOURAL NEUROLOGY, 2007, 18, 207-215. 350 + 90

Alıntılanma Sayısı: 18
2005
5. Kaya, T.; Delialioglu, N.; Yazici, A.; Tursen, U.; ıkizoglu, G. Medical pearl: Blue underpants sign - A diagnostic clue for Pseudomonas aeruginosa intertrigo of the groin. JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF DERMATOLOGY, 2005, 53, 869-871. 800 + 20
https://dx.doi.org/10.1016/j.jaad.2005.05.032


Alıntılanma Sayısı: 4
4. Delialioglu, N.; Aslan, G.; Ozturk, C.; Baki, V.; Sen, S.; Emekdas, G. Inducible clindamycin resistance in staphylococci isolated from clinical samples. JAPANESE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES, 2005, 58, 104-106. 850 + 155

Alıntılanma Sayısı: 31
2004
3. Delialioglu, N.; Aslan, G.; Sozen, M.; Babur, C.; Kanik, A.; Emekdas, G. Detection of Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar in stool specimens by using enzyme-linked immunosorbent assay. MEMORIAS DO INSTITUTO OSWALDO CRUZ, 2004, 99, 769-772. 850 + 55
https://dx.doi.org/10.1590/S0074-02762004000700019


Alıntılanma Sayısı: 11
2002
2. Polat, G.; Aslan, G.; Eskandari, G.; Delialioglu, N.; Bagdatoglu, O.; Atik, U. The role of nitric oxide and lipid peroxidation in patients with Plasmodium vivax malaria. PARASITE-JOURNAL DE LA SOCIETE FRANCAISE DE PARASITOLOGIE, 2002, 9, 371-374. 550 + 15

Alıntılanma Sayısı: 3
1. Yildirim, O.; Oz, O.; Aslan, G.; Cinel, L.; Delialioglu, N.; Kanik, A. The efficacy of intravitreal levofloxacin and intravitreal dexamethasone in experimental Staphylococcus epidermidis endophthalmitis. OPHTHALMIC RESEARCH, 2002, 34, 349-356. 450 + 60
https://dx.doi.org/10.1159/000067047


Alıntılanma Sayısı: 12
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 310
2016
2. Bayram abiha , G.; Delialioğlu, N.; Emekdaş, G.; öztürk, C.; Serin, M. Enterobacteriaceae klinik izolatlarında beta laktamaz ve kinolon direnç genlerinin araştırılması. . FLORA İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ, , 2016, ., 1-5. 160 + 0
10.5578/flora.27887

2015
1. Kostul, H.; Delialioğlu, N.; şahin horasan, E.; Emekdaş, G.; öztürk, C.; Kuyucu, N. Hastanede yatan ishalli hastaların dışkı örneklerinde Clostridium difficile toksin araştırılması ve risk faktörlerinin incelenmesi . TÜRK HİJYEN VE DENEYSEL BİYOLOJİ DERGİSİ, 2015, 72, 183-190. 150 + 0
Ulusal - Diğer 45
2017
1. Aslan, G.; ülger, M.; Delialioğlu, N.; Otağ, Z.; Apa, D.; Ersöz, G.; Köksel, O.; Doruk, E.; Kuyucu, N.; özcan, C. Mersin İlindeki Akciğer Dışı Tüberküloz Olgularının Mikrobiyolojik ve Demografik Olarak Değerlendirilmesi. TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ DERGİSİ , 2017, 47, 197-204. 45 + 0
Uluslararası - Özet - Sözlü 70

1. ŞEN, H.; KANDEMİR, F.; DELİALİOĞLU, N.; TAMER, L.; ÖZTUNA, F., Farelerde yapılan osteomiyelit modelinde rank-L serum seviyesi ile diğer enfeksiyon belirteçlerinin ve kültür sonuçlarının korelasyonu çalışması. . 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 2017-10-24, 2017-10-29, Antalya, Türkiye, 2017. 70

Uluslararası - Özet - Poster 85

4. Aslan, G.; Kurnaz, N.; Ülger, M.; Özgür, D.; Ülger, S., Retrospective Evaluation of 11 Patients with Bone and Joint Tuberculosis in Mersin, Turkey . 38th Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology., 2017-06-25, 2017-06-28, Sibenik, Hırvatistan, 2017. 8

3. Ülger, M.; Özgür, D.; Kurnaz, N.; Delialioğlu, N.; Akar, A., Ten Years of Pediatric Tuberculosis: A Retrospective Study in Mersin, Turkey. . Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology. , 2017-06-25, 2017-06-28, Sibenik, Hırvatistan, 2017. 22

2. Tezcan Ülger , S.; Ülger , M.; Durukan , H.; Özgür , D.; Delialioğlu , N., Detremination of the presence of Trichomonas vaginalis and coexistance with HPV on cervical cytological samples. . International Symposium on Parasitic Zoonoses (Turkish Society of Microbiology, Study Group for Parasitology), 2016-11-18, 2016-11-19, Antalya, Türkiye, 2016. 20

1. Gülbudak , H.; Tezcan Ülger , S.; Delialioğlu , N.; İnan , K.; Aslan , G., Evaluation of cutaneous leishmaniasis cases in Mersin province, south of Turkey.. International Symposium on Parasitic Zoonoses (Turkish Society of Microbiology, Study Group for Parasitology), , 2016-11-18, 2016-11-19, Antalya, Türkiye, 2016. 35

Ulusal - Özet - Poster 67

4. Oktay, E.; Kurnaz, N.; Corabatır Dirim, C.; Delialioğlu, N., İdrar örneklerinden izole edilen Gram negatif bakteriler ve antibiyotik duyarlılıklarının incelenmesi. . 3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi , 2015-11-18, 2015-11-22, Antalya, Türkiye, 2015. 16

3. Kurnaz, N.; Vural Taşdemir, E.; Oktay, E.; Delialioğlu, N., Klinik örneklerden izole edilen Acinetobacter baumannii suşlarının antibiyotik duyarlılıklarının araştırılması.. 3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, 2015-11-18, 2015-11-22, Antalya, Türkiye, 2015. 16

2. Tezcan Ülger, S.; Bekçi, A.; Ötgün, S.; Aslan, G.; Turan, M., Gemilerin su sistemlerinde Legionella türlerinin belirlenmesi. 3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi , 2015-11-18, 2015-11-22, Antalya, Türkiye, 2015. 10

1. Vural Taşdemir, E.; Delialioğlu, N.; Kandemir, F., Acinetobacter baumanii izole edilen hastalarda çeşitli risk faktörlerinin değerlendirilmesi . . 3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi , 2015-11-18, 2015-11-22, Antalya, Türkiye, 2015. 25
http://klimud2015.org

Ulusal - Yürütücü 200

2. Karbapenem Dirençli Gram Negatif Bakterilerde Kolistin Duyarlılığının Saptanmasında Sıvı Mikrodilüsyon ve Ticari Yöntemlerin Karşılaştırılması, BAP, Proje No: 2018-1-TP2-2905, 11000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

1. Ürosepsis Etkeni Olan Escherichia coli İzolatlarının Virülans Genlerinin Araştırılması, BAP, Proje No: 2017-2-TP3-2638, 19992 TL, Yürütücü, 2018, Devam ediyor... 100

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Klinik Örneklerden İzole Edilen Pseudomonas Aeruginosa İzolatlarında Metallobetalaktamaz Varlığının Araştırılması, TÜBİTAK, Proje No: 115S799, 0 TL, Araştırmacı, 2016,Tamamlandı. 50

Yönetilen Lisans Tezleri 0

3. Hande Kostul, Antibiyotik kullanan hastalarda bağırsak florasının incelenmesi ve Clostridium difficile toksininin araştırılması, Diğer, Diğer, Devam ediyor. 0

2. Fatma Esin Aydın, Süt ve Süt Ürünlerinde Brucella Cinsi Bakterilerin Araştırılması, Diğer, Diğer, Devam ediyor. 0

1. Seda Tezcan, Hemodiyaliz hastalarında Sen virus genotip D ve Sen virus genotip H prevalansı, Diğer, Diğer, Devam ediyor. 0

Yönetilen Tıpta Uzmanlık Tezleri 0

2. Müge Şimşek, Klinik örneklerden izole edilen MRSA suşlarında Panton-Valentine Lökosidin virulans faktörünün moleküler yöntemlerle belirlenmesi, Diğer, Diğer, Devam ediyor. 0

1. Semra Özdemir, Mersin İl Merkezinde Akut Gastroenteritli Çocuklarda Viral Etkenlerin Sıklığının Araştırılması, Diğer, Diğer, Devam ediyor. 0

Yönetilen Doktora Tezleri 400

2. Efdal OKTAY GÜLTEKİN, Ürosepsis Etkeni Olan Escherichia coli İzolatlarının Virülans Genlerinin Araştırılması, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 400
Supervised_Doctorate_Theses_001.pdf

1. Gül Bayram Abiha, Enterobacteriaceae klinik izolatlarında beta laktamaz aktivitesinin fenotipik ve genotipik yöntemlerle araştırılması, Diğer, Diğer, Devam ediyor. 0

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MİK 545 Parazitolojide Makale Sunumu Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji ( Yüksek... 1-0-1
Bahar MİK 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim ... 4-0-4
Bahar MİK 541 Tıbbi Parazitoloji Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji ( Yüksek... 2-1-2
Bahar MİK 621 Hastane İnfeksiyonları Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji ( Doktora... 1-2-2
Güz MİK 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim ... 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz MİK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim ... 4-0-4
Güz MİK 541 Tıbbi Parazitoloji Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji ( Yüksek... 2-1-2
Güz MİK 545 Parazitolojide Makale Sunumu Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji ( Yüksek... 1-0-1
Güz MİK 640 Parazitolojide Özel Konular Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji ( Doktora... 2-0-2
Güz MİK 647 Antibakteriyel Ajanlar ve Duya Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji ( Doktora... 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MİK 541 Tıbbi Parazitoloji Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji ( Yüksek... 2-1-2
Bahar MİK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim ... 4-0-4
Bahar MİK 647 Antibakteriyel Ajanlar ve Duya Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji ( Doktora... 2-2-3
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz MİK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim ... 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MİK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim ... 4-0-4
Bahar MİK 640 Parazitolojide Özel Konular Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji ( Doktora... 2-0-2
Güz EMİB 504 TEMEL BAKTERİYOLOJİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ 2-2-3
Güz MİK 621 HASTANE İNFEKSİYONLARI Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 1-2-2
Güz MİK 640 PARAZİTOLOJİDE ÖZEL KONULAR Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EMİB 513 TIBBİ BAKTERİYOLOJİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ 1-2-2
Güz MİK 640 PARAZİTOLOJİDE ÖZEL KONULAR Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 2-0-2
Güz EMİB 504 TEMEL BAKTERİYOLOJİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ 2-2-3
Güz MİK 541 TIBBİ PARAZİTOLOJİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 2-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MİK 621 HASTANE İNFEKSİYONLARI Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 1-2-2
Bahar MİK 636 BAKTERİ GENETİĞİ VE REKOMBİNAN Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 2-0-2
Güz MİK 541 TIBBİ PARAZİTOLOJİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 2-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MİK 621 HASTANE İNFEKSİYONLARI Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 1-2-2
Bahar MİK 636 BAKTERİ GENETİĞİ VE REKOMBİNAN Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz MİK 529 TEMEL PARAZİTOLOJİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 1-0-1
Güz MİK 534 TIBBİ PARAZİTOLOJİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 2-1-2